Akademik Takvim  

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

(Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)
  1. Kredi Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya burs almış öğrencilere,
  2. 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
  3. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,
  4. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
  5. Yabancı uyruklu öğrencilere,
  6. Polis akademisi ve askeri okul öğrencilerine,
  7. Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
  8. Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
  9. Dikey geçiş yapan öğrencilerden intibak eğitimi alanlara
Burs verilmez.


Mersin Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi
Tüm Hakları Saklıdır © 2002, MEÜ. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Proje Ekibi: Mehmet CİĞER & Nasır Can KIRIK